Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025124 nr. 100

25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 januari 2020

Met mijn brief van 10 oktober 20191 heb ik u geïnformeerd over mijn besluit het vernieuwde spraaknetwerk van C2000 in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik te nemen. In de nacht van 27 op 28 januari 2020 heeft de migratie van het oude naar het nieuwe spraaknetwerk met goed gevolg plaatsgevonden. Dit houdt in dat alle gebruikers van C2000 (politie, brandweer, ambulancediensten, Defensie en de gelieerde gebruikers) nu beschikken over het vernieuwde C2000 spraaknetwerk voor hun missie kritische communicatie. Zowel het oude als het huidige C2000 zijn gebaseerd op de zogeheten TETRA-standaard.

In een besloten technische briefing die plaatsvond op 11 december 2019 zijn de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de aard en inhoud van deze migratie geïnformeerd.

De migratie van het spraaknetwerk was een grote operatie die grondig is voorbereid door de operationele partijen onder regie van mijn departement. Er zijn vannacht met extra menskracht alternatieve procedures en communicatiemiddelen ingezet, aangezien porto- en mobilofoons tijdens de omzetting enkele uren niet beschikbaar waren. De andere meldkamerfunctionaliteiten bleven beschikbaar. Er hebben zich voor zover op dit moment bekend geen incidenten gerelateerd aan de migratie voorgedaan.

De komende periode wordt het functioneren van het vernieuwde spraaknetwerk intensief gemonitord. Ik hecht eraan te benadrukken dat een ICT-project van deze omvang, ook na succesvolle implementatie, enige tijd nodig heeft om aan alle verwachtingen te voldoen. Het programmateam, de beheerorganisatie en de leveranciers blijven de komende periode opgeschaald en staan paraat om snel en adequaat te reageren indien zich incidenten voordoen. Als ultimum remedium bestaat gedurende zeven dagen na migratie nog de optie tot een zogeheten roll-back naar het oude systeem.

Inmiddels lopen ook de voorbereidingen voor de volgende stap van de vernieuwing (de migratie van het radiobedieningssysteem), waarover ik u heb geïnformeerd in de Kamerbrief van 12 november 2019.2

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 25 124, nr. 97.

X Noot
2

Kamerstuk 25 124, nr. 99.