Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425087 nr. 76

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2014

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 22 april 2014 inzake toezending tekst presentatie op ambassade Kiev over het Nederlandse vestigingsklimaat.

Met de beantwoording van de Kamervragen van de leden Van Ojik, Klaver en Omtzigt over de Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin speelt (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1444), is informatie verstrekt over de organisatie, de participatie en het programma van het seminar Dutch holding companies: New opportunities for structuring of Ukrainian business van 27 november 2013 op de Nederlandse ambassade te Kiev. Tijdens dit seminar verzorgde de ambassade een presentatie over het Nederlandse vestigingsklimaat. Deze bijdrage was gebaseerd op een standaard power point presentatie die de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft vervaardigd en beschikbaar gesteld voor seminars op Nederlandse vertegenwoordigingen voor het aantrekken van reële economische activiteiten. Hierbij treft u deze presentatie met de titel Why Invest in Holland? aan1. Zij geeft een overzicht van de locatievoordelen voor buitenlandse bedrijven om in Nederland reële economische activiteiten te ontplooien.

U kunt zich van de inhoud van de presentaties van andere sprekers op het seminar op de hoogte stellen door contact op te nemen met de bedrijven die hiervan het eigendom hebben.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer