Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25087-311".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Beleidsonderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-23
Documenttitel Motie van het lid Alkaya over het onverkort overnemen van de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen
Dossiernummer 25087
Dossiertitel Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25087-311
Indiener M.Ö. Alkaya
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 311
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-24
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Motie; Motie van het lid Alkaya over het onverkort overnemen van de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023