Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-1996 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25072-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1996-10-21
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25072
Dossiertitel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kazachstan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol; Almaty, 24 april 1996
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25072-1
Ondernummer 1;53
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
PS key KST17395
Publicatiedatum 1996-10-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Verdrag Nederland - Kazachstan tot vermijding dubbele belasting en ontgaan inkomsten/vermogensbelasting; 24-4-96; Brief minister met toelichtende nota
Vergaderjaar 1996-1997