Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725052 nr. 16

25 052
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)

nr. 16
MOTIE VAN HET LID HILLEN

Voorgesteld 21 november 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er in ons land vele fondsen zijn die geld inzamelen voor goede doelen zoals cultuur en monumentenzorg;

overwegende, dat de fiscale gevolgen van deze inzameling voor deze fondsen aanzienlijk kunnen zijn;

verzoekt de regering voorstellen te formuleren om deze gevolgen te verzachten en daarover in overleg te treden met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillen