Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725052 nr. 13

25 052
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID HILLEN

Ontvangen 18 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 11, zesde lid, onderdeel b, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel 2° door een punt, onderdeel 3°.

Toelichting

Met dit amendement wordt bij de energie-investeringsaftrek de beperking ten aanzien van sale and lease back weggenomen. Hiermee wordt direct aangesloten bij de VAMIL-wetgeving

Hillen