Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725052 nr. 11

25 052
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)

nr. 11
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE JONG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6

Ontvangen 14 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I vervallen de onderdelen F en K.

II

In artikel XVI vervallen het tweede en zesde lid.

Toelichting

Dit amendement hangt samen met het amendement 25 037 nr. 19, waarnaar wordt verwezen voor de toelichting.

De Jong