Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725052 nr. 10

25 052
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID HOOGERVORST

Ontvangen 13 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel H, wordt vervangen door:

H. In artikel 53a, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbare som van
meer dandoch niet meer danbedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
IIIIIIIV
f 45 9605,15 %
f 45 960f 97 422f 2 36650 %
f 97 422f 28 09760%

II

In artikel II wordt «4,9» vervangen door: 5,0

III

Artikel III, onderdeel C, wordt vervangen door:

C. In artikel 20a, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbare som van
meer dandoch niet meer danbedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
IIIIIIIV
f 45 9605,15%
f 45 960f 97 422f  2 36650%
f 97 422f 28 09760%

IV

In artikel IV wordt «4,9» vervangen door: 5,0.

Toelichting

Dit amendement beperkt de verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf met 0,1%-punt. Hiermee wordt de inkomstenderving als gevolg van amendement 25 052, nr. 9, dat de verhoging van de tabaksaccijns ongedaan maakt, gecompenseerd.

Hoogervorst