Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24804-86".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-538154
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding State Safety Programme (SSP) voor het permanent verbeteren van de veiligheid in de burgerluchtvaart
Dossiernummer 24804
Dossiertitel Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart
Identifier kst-24804-86
Indiener W.J. Mansveld
Ondernummer 86
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart; Brief regering; Aanbieding State Safety Programme (SSP) voor het permanent verbeteren van de veiligheid in de burgerluchtvaart
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015