Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201924587 nr. 743

24 587 Justitiële Inrichtingen

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 743 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 januari 2019

Op 18 december jl. heeft uw Kamer per abuis een concept rapport van de DSP groep ontvangen getiteld «Voortgezet Crimineel Handelen tijdens detentie: Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Onderzoek naar aard, omvang en aanpak» (Kamerstukken 24 587 en 29 911, nr. 742). Ik bied u hiervoor mijn verontschuldigingen aan. Bijgaand ontvangt u de definitieve versie van het genoemde rapport1.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl