Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201924587 nr. 742

24 587 Justitiële Inrichtingen

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 742 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

Hierbij bied ik uw Kamer het rapport aan getiteld «Voortgezet Crimineel Handelen tijdens detentie: Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Onderzoek naar aard, omvang en aanpak»1. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een inventariserend onderzoek naar wat al bekend is over het fenomeen en een verdieping in de vorm van een actiegericht praktijkonderzoek in twee Penitentiaire Inrichtingen (PI) en een Justitiële Jeugdinrichting (JJI).

Het onderzoek van de DSP Groep laat eens te meer zien dat een gezamenlijke aanpak om dit verschijnsel tegen te gaan van groot belang is. De samenwerking tussen Openbaar Ministerie, DJI en de politie heeft tot nu toe geleid tot een uitbreiding van de personele capaciteit van het Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP). Daarnaast is geïnvesteerd in het vergroten van het bewustzijn onder medewerkers van DJI als het gaat om het herkennen van voortgezet crimineel handelen in detentie. Ten slotte kunnen gedetineerden die zich schuldig maken aan voortgezet crimineel handelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) worden geplaatst. Hiertoe is de Regeling Selectie Plaatsing en Overplaatsing Gedetineerden (SPOG) aangepast. De eerste gedetineerde is inmiddels geplaatst.

Ondanks deze inspanningen laat het onderzoek zien dat verbetering noodzakelijk is. Ik ga daarom op korte termijn met DJI, OM en politie in gesprek om te bezien hoe we de samenwerking in de toekomst kunnen bestendigen en intensiveren.

Een inhoudelijke reactie op het rapport zal ik uw Kamer begin 2019 doen toekomen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl