Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24587-372".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24587
Dossiertitel Justitiële Inrichtingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-24587-372
Indiener Albayrak N.
Ondernummer 372
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST139772
Publicatiedatum 2010-01-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag van een algemeen overleg
Taal nl
Titel Justitiële Inrichtingen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 november 2009, inzake het Vervolgonderzoek PI Amsterdam
Uitgiftedatum 2010-01-14
Vergaderjaar 2009-2010