Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24587-364".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24587
Dossiertitel Justitiële Inrichtingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-24587-364
Indiener Albayrak N.
Ondernummer 364
Organisatietype staten generaal
PS key KST135544
Publicatiedatum 2009-10-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag van een algemeen overleg
Taal nl
Titel Justitiële Inrichtingen; Verslag algemeen overleg gehouden op 10 september 2009, over de acties in het kader van het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014
Uitgiftedatum 2009-10-09
Vergaderjaar 2009-2010