Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-04-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24587-328".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-03-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24587
Dossiertitel Justitiële Inrichtingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24587-328
Ondernummer 328
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST129443
Publicatiedatum 2009-04-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Justitiële inrichtingen; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009