Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24557-96".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-02-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24557
Dossiertitel Kansspelen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24557-96
Ondernummer 96
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST128272
Publicatiedatum 2009-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Kansspelen; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009