Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-479".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-03-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bruins c.s. over een tweede tussenevaluatie
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
Identifier kst-24515-479
Indiener E.E.W. Bruins
Indiener L.A. de Lange
Indiener R. Raemakers
Indiener W.P.H.J. Peters
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Ondernummer 479
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-03-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie; Motie van het lid Bruins c.s. over een tweede tussenevaluatie
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019