Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-253".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-02-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 januari 2013, inzake armoede- en schuldenbeleid
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
Identifier kst-24515-253
Indiener P. de Krom
Ondernummer 253
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-02-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 januari 2013, inzake armoede- en schuldenbeleid
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2012-2013