Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-153".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-06-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24515-153
Ondernummer 153
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST132521
Publicatiedatum 2009-07-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vergaderjaar 2008-2009