Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2021 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24493-95".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-998591
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voornemen tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014 (Trb. 2015, 12).
Dossiernummer 24493-(R1557)
Dossiertitel Voornemen tot verlenging van verdragen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-24493-95
Indiener H.P.M. Knapen
Ondernummer BT;95
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Voornemen tot verlenging van verdragen; Brief regering; Voornemen tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014 (Trb. 2015, 12).
Uitgiftedatum 2021-09-27
Vergaderjaar 2021-2022