Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624226 nr. 14

24 226
Vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden van winkels (Winkeltijdenwet)

nr. 14
MOTIE VAN HET LID VAN ERP C.S.

Voorgesteld 30 november 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige openstelling van overheidsinstellingen minder ruim is dan de openstelling van winkels;

overwegende, dat de openstelling van overheidsinstellingen moet aansluiten bij de maatschappelijke behoefte;

verzoekt de regering alles in het werk te stellen de openstelling van overheidsinstellingen te verruimen en over het resultaat de Kamer binnen één jaar te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Erp

Van Zuijlen

Van Walsem

Rabbae

Smits