24 095 Frequentiebeleid

Nr. 554 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2021

Op 1 november 2021 heb ik de vragen van uw Kamer beantwoord over de brief van 2 september 2021 inzake de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen het satellietbedrijf Inmarsat en de (voormalige) Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de wijziging van het Nationaal Frequentie Plan 2014 (Kamerstukken 24 095, nrs. 547 en 550). Bij de beantwoording van de vragen bent u nader geïnformeerd over het voornemen een adviescommissie in te stellen om advies uit brengen over hoe en wanneer de 3,5 GHz-band op een verantwoorde wijze ter beschikking kan worden gesteld voor mobiele communicatie in heel Nederland, op een wijze die het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (NSV-verkeer) dat Inmarsat momenteel vanuit Burum verzorgt in de 3,5 GHz-band, borgt. Uw Kamer heeft bij het Commissiedebat van 24 november 2021 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 898) over de Telecomraad van 3 december 2021 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 900) erop aangedrongen de adviescommissie nog dit jaar in te stellen.

De ministerraad heeft op 17 december 2021 ingestemd met de instelling van de commissie. Zoals ik in mij brief van 1 november 2021 (Kamerstuk 24 095, nr. 550) heb aangegeven, is het streven dat uiterlijk 1 mei 2022 het advies door de commissie wordt opgeleverd, teneinde uiterlijk 1 oktober 2022 een nieuw besluit te kunnen nemen over het wijzigen van het Nationaal Frequentie Plan 2014.

De commissie wordt voorgezeten door de heer Hans de Jong, oud-president en huidig commissaris bij Philips, en zal direct met haar werkzaamheden beginnen. Het instellingsbesluit van de commissie, dat ook in de Staatscourant wordt gepubliceerd, voeg ik als bijlage toe bij deze brief1.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven