Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24095-437".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-05-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op motie van het lid Weverling c.s. over de veiling van megahertz-banden
Dossiernummer 24095
Dossiertitel Frequentiebeleid
Identifier kst-24095-437
Indiener M.C.G. Keijzer
Ondernummer 437
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-05-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Frequentiebeleid; Brief regering; Reactie op motie van het lid Weverling c.s. over de veiling van megahertz-banden
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018