24 095 Frequentiebeleid

Nr. 432 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2018

Hierbij bied ik u het rapport aan van de universiteit Twente inzake «Validatie meetmethodiek en verwerken meetdata van antennediagrammetingen in de FM-omroepband»1 zoals toegezegd door de Minister van Economische Zaken tijdens het AO Telecom van 24 mei 2016 (Kamerstuk 24 095, nr. 404).

Agentschap Telecom zal de resultaten van dit rapport met de radiosector bespreken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven