Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24095-241".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-06-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24095
Dossiertitel Frequentiebeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24095-241
Ondernummer 241
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Pskey KST132409
Publicatiedatum 2009-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Frequentiebeleid; Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken
Vergaderjaar 2008-2009