Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 24077 nr. 268

Gepubliceerd op 10 januari 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen24 077 Drugbeleid

Nr. 268 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2012

Hierbij bied ik u aan, mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie, het onderzoeksrapport «Qatgebruik onder Somaliërs in Nederland».1 Bij motie van 17 november jl. van de Tweede Kamerleden Sterk en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (Kamerstuk 33 000 VII, nr. 91) is de regering verzocht om het onderzoek spoedig naar uw Kamer te sturen teneinde een verbod op qat te introduceren in 2012.

Op grond van de resultaten uit bijgaand onderzoek zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het middel qat op lijst II van de Opiumwet plaatsen in verband met de aan qatgebruik verbonden schade voor de gezondheid en voor de samenleving. Het ontwerpbesluit daartoe zal u naar verwachting begin 2012 worden toegezonden.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl