Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201923987 nr. 271

23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 271 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2018

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage documenten ten behoeve van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (Coreper) in artikel 50 samenstelling van 12 oktober a.s.1

Conform uw verzoek van 26 september jl. om de EU-onderhandelingsdocumenten inzake Brexit met markering «LIMITE» per 1 oktober 2018 tevens digitaal te ontvangen (kenmerk 18-EU-B-053) stuur ik u dergelijke documenten ook digitaal (versleuteld).

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer