Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201823987 nr. 244

23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2018

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage de documenten naar aanleiding van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (Coreper) in artikel 50 samenstelling van 25 april jl.1 Daarnaast stuur ik u de documenten ten behoeve van de Coreper (artikel 50) bijeenkomst van 2 mei a.s., de Raad Algemene Zaken (artikel 50) van 14 mei a.s. en de Europese Raad (artikel 50) van 28 en 28 juni a.s.2

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer