Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201823987 nr. 209

23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2018

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage de agenda en documenten ten behoeve van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (Coreper) in artikel 50 samenstelling op 18 januari a.s. en ook de concept-agenda ten behoeve van de bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling op 29 januari a.s1.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer