Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201823987 nr. 207

23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 207 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 januari 2018

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage de documenten ten behoeve van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (Coreper) i.h.k.v. artikel 50 VEU bespreking op 10 januari a.s1.

Deze documenten zijn tevens gepubliceerd op de website van de Europese Commissie en beschikbaar via: https://ec.europa.eu/commission/publications/commissions-recommendation-including-supplementary-negotiating-directives_en.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer