Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201823987 nr. 203

23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2017

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage de agenda ten behoeve van de Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling op 12 december a.s. alsmede de herziene concept-richtsnoeren voor de Europese Raad in artikel 50 samenstelling van 15 december a.s1.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.