Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201823987 nr. 201

23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2017

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage het gezamenlijk rapport van de onderhandelaars van de Europese Unie en het VK, de gezamenlijke technische notitie met een vergelijking van de posities van de EU en het VK inzake burgerrechten en de ontwerprichtsnoeren van de Europese Raad1.

Het gezamenlijk rapport van de onderhandelaars van de Europese Unie en het VK en de gezamenlijke technische notitie met een vergelijking van de posities van de EU en het VK inzake burgerrechten zijn tevens gepubliceerd op de website van de Europese Commissie en beschikbaar via: https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer