Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-04-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23963-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1995-04-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23963
Dossiertitel Intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23963-6
Ondernummer 6
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Cultuur en recreatie | Recreatie
Organisatietype staten generaal
PS key KST7556
Publicatiedatum 1995-04-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vestigingswet detailhandel, Drank- en Horecawet en de Vestigingswet Bedrijven 1954; intrekking; Nota van wijziging
Vergaderjaar 1994-1995