Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23877-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1997-11-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23877
Dossiertitel Vervolgingsbeleid inzake euthanasie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23877-16
Ondernummer 16
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Organisatietype staten generaal
Pskey KST25667
Publicatiedatum 1997-11-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vervolgingsbeleid inzake euthanasie; Brief ministers bij het Besluit m.b.t. vaststelling formulieren betreffende overlijden t.g.v niet-natuurlijke oorzaak
Vergaderjaar 1997-1998