Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523692 nr. 8

23 692
Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen

nr. 8
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 10 januari 1995

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 7) worden in artikel I, onderdeel C, de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel 116, vierde lid, wordt «onttroken» vervangen door: onttrokken.

II

In artikel 117, tweede lid, vervalt de punt aan het slot van de aanhef.

III

In artikel 117, vijfde lid, wordt een komma geplaatst na «oefent deze bevoegdheid niet uit».

IV

In artikel 119, derde lid, wordt een komma geplaatst na «aan de last tot teruggave te voldoen».

V

In artikel 119a wordt een komma geplaatst na «artikel 117».