Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523692 nr. 11

23 692
Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen

nr. 11
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 9 februari 1995

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 7) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 117, eerste lid, het woord «hetzij» vervangen door: tenzij.