Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202023645 nr. 718

23 645 Openbaar vervoer

35 420 Noodpakket banen en economie

Nr. 718 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2020

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Nederlanders wordt gevraagd om het sociale verkeer zoveel mogelijk te beperken en voor zover mogelijk thuis te blijven. Ook de lokale overheden hebben toeristen opgeroepen om weg te blijven. Dit heeft geleid tot een forse afname van het aantal reizigers naar de Waddeneilanden.

De Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM) en Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) hebben in overleg met mij als concessieverlener besloten om te blijven varen, zodat de eilanden bereikbaar blijven voor noodzakelijk personenverkeer en toeleveringen van (verse) goederen. Wel wordt gevaren met een aangepaste dienstregeling.

De maatregelen komen op het moment dat de rederijen na de financieel slechte wintermaanden, weer positieve bedrijfsresultaten zouden laten zien. Het heeft ertoe geleid dat de rederijen momenteel substantiële exploitatieverliezen lijden en te maken hebben met urgente en voor hen grote liquiditeitsproblemen. Vanwege de liquiditeitsproblemen heb ik besloten om aan TSM en WPD tijdelijk een lening van respectievelijk 3 en 1 miljoen Euro te verstrekken om te voorkomen dat de waddenveren op korte termijn stoppen met varen. De verstrekte leningen zullen in 2020 weer worden afgelost.

Ik ben overigens ook breder in gesprek met vervoersbedrijven en decentrale overheden over de impact van de Coronacrisis. Indien daartoe aanleiding is zal ik u daarover informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer