Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201023645 nr. 375

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 375 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2010

In november 2009 heeft uw Kamer met de voormalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gesproken over het zogenoemde dubbele opstaptarief.

Een treinreiziger die met de OV-chipkaart reist, betaalt meerdere keren het opstaptarief indien hij in één reis van NS en regionale treinvervoerders gebruik maakt. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Assen – Winschoten: tot Groningen met NS, Groningen – Winschoten met Arriva (twee keer opstaptarief);

  • Kerkrade – Venlo: tot Heerlen met Veolia, Heerlen – Roermond met NS en Roermond – Venlo met Arriva (drie keer opstaptarief);

  • Utrecht – Winterswijk: tot Arnhem met NS, Arnhem – Winterswijk met Syntus (twee keer opstaptarief).

De genoemde voorbeelden tonen aan dat de reiziger er zonder afdoende oplossing voor het dubbele opstaptarief op achteruit gaat op deze trajecten. De voormalig Staatssecretaris heeft uw Kamer bij brief van 7 december 2009 laten weten dat het wenselijk is om te komen tot één opstaptarief op het spoor (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 932). Ook de decentrale overheden en NS hebben aangegeven dat voorkomen moet worden dat de reiziger een dubbel opstaptarief betaalt. Ik ondersteun deze lijn zeer. Het belang van de reiziger staat voorop.

Ik constateer dat de decentrale overheden en de NS nog geen structurele oplossing hebben gevonden. Decentrale overheden en vervoerders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de reiziger. Decentralisatie betekent niet dat de horizon ophoudt bij de afzonderlijke concessiegrenzen. Reizigers bewegen zich immers over deze grenzen heen en moeten kunnen rekenen op een eenduidige aanpak.

Als oplossing voor de korte termijn zal ik zekerstellen dat het papieren treinkaartje voorlopig nog gebruikt kan worden. Reizigers hebben hiermee de mogelijkheid het dubbele opstaptarief op het spoor te vermijden. Ik zal hiertoe een AMvB voorbereiden die de acceptatie van het papieren kaartje verplicht stelt totdat het probleem is opgelost. Tegelijkertijd stel ik een onafhankelijke commissie in, die een structurele oplossing moet bieden voor het dubbele opstaptarief.

Op deze manier wil ik waarborgen dat er een klantvriendelijke oplossing komt voor het dubbele opstaptarief en een aanpak vanuit het perspectief van de reiziger.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings