Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23490-597".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23490
Dossiertitel Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-23490-597
Indiener Hirsch Ballin E.M.H.
Ondernummer 597
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
PS key KST140251
Publicatiedatum 2010-01-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag van een algemeen overleg
Taal nl
Titel Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 december 2009, inzake de overeenkomst tussen EU en VS over het TFTP
Uitgiftedatum 2010-01-27
Vergaderjaar 2009-2010