Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23490-583".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 23490
Dossiertitel Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-23490-583
Indiener Hirsch Ballin E.M.H.
Indiener Albayrak N.
Indiener Horst ter G.
Ondernummer 583
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
PS key KST137567
Publicatiedatum 2009-11-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag van een algemeen overleg
Taal nl
Titel Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Verslag algemeen overleg van 15 oktober 2009 over onder meer de voortgang en besluitvorming rond het Schengen Informatie Systeem-II (SIS-II)
Uitgiftedatum 2009-11-24
Vergaderjaar 2009-2010