Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23432-348".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-07-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding kabinetsreactie op het AIV-advies No. 83 “Tussen woord en daad, perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten”
Dossiernummer 23432
Dossiertitel De situatie in het Midden-Oosten
Identifier kst-23432-348
Indiener F.C.G.M. Timmermans
Ondernummer 348
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel De situatie in het Midden-Oosten; Brief regering; Aanbieding kabinetsreactie op het AIV-advies No. 83 “Tussen woord en daad, perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten”
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013