Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-10-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23235-213".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-951448
Bijlage blg-951449
Bijlage blg-951450
Bijlage blg-951451
Bijlage blg-951452
Bijlage blg-951453
Bijlage blg-951454
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken wijkverpleging, NZa-advies Bekostiging wijkverpleging per 2022 en wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering
Dossiernummer 23235
Dossiertitel Thuiszorg en wijkverpleging
Identifier kst-23235-213
Indiener H.M. de Jonge
Ondernummer 213
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Thuiszorg en wijkverpleging; Brief regering; Stand van zaken wijkverpleging, NZa-advies Bekostiging wijkverpleging per 2022 en wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering
Uitgiftedatum 2020-10-13
Vergaderjaar 2020-2021