Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201122942 nr. 10

22 942 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2010

Bij brief van 25 oktober 2010 (Kamerstukken II 32 417, nr. 47) berichtte de Minister-President uw Kamer voornemens te zijn over te gaan tot intrekking van het wetsvoorstel 22 942 tot Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement. Vanwege redenden van wetgevingstechnische aard is het niet aangewezen dit wetsvoorstel in te trekken. Aldus bericht ik bij dezen dat niet zal worden overgegaan tot intrekking van voornoemd wetsvoorstel.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten