Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22589-302".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-60357
Bijlage blg-60358
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-04-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 22589
Dossiertitel Betuweroute
Identifier kst-22589-302
Indiener C.M.P.S. Eurlings
Ondernummer 302
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-04-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Betuweroute; Brief regering; 27e Voortgangrapportage en de eindevaluatie van de Betuweroute als Groot Project
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010