Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22343-378".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-26
Documenttitel Motie van het lid Van der Graaf over in gesprek gaan met de GGD Zuid-Holland Zuid over gerichte ondersteuning bij gezondheidsvragen van omwonenden van Chemours
Dossiernummer 22343
Dossiertitel Handhaving milieuwetgeving
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-22343-378
Indiener S.J.F. van der Graaf
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 378
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Handhaving milieuwetgeving; Motie; Motie van het lid Van der Graaf over in gesprek gaan met de GGD Zuid-Holland Zuid over gerichte ondersteuning bij gezondheidsvragen van omwonenden van Chemours
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024