Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22343-224".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-02-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22343
Dossiertitel Handhaving milieuwetgeving
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-22343-224
Ondernummer 224
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST128439
Publicatiedatum 2009-03-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Handhaving milieuwetgeving; Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vergaderjaar 2008-2009