Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22112-3831".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-11-17
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart (Kamerstuk 22112-3791)
Dossiernummer 22112
Dossiertitel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-22112-3831
Indiener B.M.G. Smals
Indiener H.W. Krijger
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 3831
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1116808
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart (Kamerstuk 22112-3791)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024