Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22112-2707".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-10-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Fiche: Mededeling voorstel uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie
Dossiernummer 22112
Dossiertitel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Identifier kst-22112-2707
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 2707
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Mededeling voorstel uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019