Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201822112 nr. 2488

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2488 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2018

De Commissie heeft op 6 november jl. een publieke consultatie gelanceerd om opmerkingen te verzamelen over de evaluatie van EU-steun voor de hervorming van het openbaar bestuur in het kader van het Instrument voor Pre-Accessiesteun (IPA en IPA II) en het Europees Nabuurschapsinstrument (ENPI/ENI) tussen 2007 en 2016. Hierbij bied ik u een afschrift van de Nederlandse inbreng voor de consultatie aan1.

Uw Kamer is reeds op hoofdlijnen geïnformeerd over deze inbreng in de geannoteerde agenda voor de RAZ art. 50 van 29 januari jl. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1815).

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.