Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201722112 nr. 2364

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2364 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2017

Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het position paper omtrent Erasmus+ toe1. De Europese Commissie heeft een publieke consultatie gestart ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van het Europese financieringsprogramma Erasmus+. De Europese Commissie beoogt met de consultatie niet alleen het huidige programma (2014–2020) te evalueren, maar ook vooruit te kijken naar een volgend Erasmus programma.

De consultatie is een internetconsultatie met voorgeschreven vragen. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om een reactie op hoofdlijnen in te dienen in de vorm van een position paper. In acht genomen de afspraken gemaakt in het AO op 12 februari 2013 inzake informatievoorziening over Europese besluitvorming (Kamerstuk 22 112, nr. 1581), treft u bijgaand de Nederlandse reactie aan. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de toezegging uit het AO OJCS-Raad van 18 mei jl. (Kamerstuk 21 501-34, nr. 278) om binnen enkele weken het position paper inzake Erasmus+ naar u te versturen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl