Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22112-1955".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-493976
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-04-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Consultatie herziening van de arbeidstijdenrichtlijn
Dossiernummer 22112
Dossiertitel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Identifier kst-22112-1955
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 1955
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Consultatie herziening van de arbeidstijdenrichtlijn
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015